Agenda en les informatie

groepslessen 6 personen
 

maandag

19.30 tot 20.45  hatha yoga 

dinsdag

20.00 tot 21.15    

combi hatha / yin yoga  

  

Woensdag    

9.00 tot 10.15      hatha yoga  

19.30 tot 20.45    hatha yoga  

donderdag

9.00 tot 10.15     hatha yoga

20.00 tot 21.15    hatha yoga         

      

    les-informatie
      Matten en ander materiaal zijn aanwezig.
      Neem een grote badlaken voor op de mat mee.
      Dit in verband met de hygiene.
      Trek makkelijk zittende kleding aan, liefst laagjes.
      Eet niet vlak voor de les, neem een lichte maaltijd.
      Mobieltjes worden tijdens de les uit gezet.
      Schoeisel graag beneden in de hal uittrekken.
      10 minuten voor aanvang van de les is de lesruimte geopend.
 
     Bij aanmelden krijgt u een inschrijfformulier opgestuurd.
     Deze graag invullen en retour zenden.
     Zo heb ik van ieder de gegevens en eventuele bijzonderheden
     waar ik  rekening mee kan houden.
 
     Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico.
     De docent stelt zich niet aansprakelijk
     voor eventueel geleden schade en letsel.